Nyttig info

Brannvern

Det er blitt gjennomført brannvernsinspeksjon i borettslaget.

Vi er blitt gjort oppmerksom på at svalgangene er definert som rømningsvei, og skal være fri for ferdsel. Her er det blitt påpekt at gjenstander ikke skal oppbevares i svalgangene, da det er forbundet fare for utvikling av giftige avgasser dersom det skulle oppstå brann.

For å ivareta krav til brannsikkerhet ber vi dere om å ikke plassere barnevogn eller andre gjenstander i svalgangen.

Trappen i gårdsrommet er rømningsvei, og ikke konstruert for alminnelig ferdsel. Denne trappen skal ikke benyttes i det daglige. Bruk heisen, eller trappen ved heisen.

Røyking

Vi minner også om at røyking ikke er tillatt i svalganger og i bakgården. Røyking er tillatt på takterrassen. Ved spørsmål kontakt: styret@normannsgata.no Med vennlig hilsen Styret

Tap av nøkkel

Tap av systemnøkler til fellesarealer må meldes fra til styret, og ny nøkkel kan bestilles ved å sende e-post til styret. Kostnaden for ny nøkkel er for tiden kr 250,-.

Internett

Internett-tilkobling er inkludert i fellesutgiftene for alle boenheter. Ved tekniske problemer eller behov for assistanse, kontakt leverandøren på http://lynet.no/, telefon 21993366.

Vannlekkasje

Ved vannskade i leilighet, ta kontakt med Obos for å etablere forsikringssak og varsle styret. Ved akutt lekkasje, kontakt brannvesenet.

Ved ferie/lengre fravær kan det være lurt å bruke stoppekranen i leiligheten. Denne er bak en luke på badet, og alle oppfordres til å gjøre seg kjent med plasseringen.

Minner samtidig om at rørene til radiatorene ikke er beregnet på å henge ting i, og all lyd ved at kleshengere og liknende henges i disse forplanter seg veldig effektivt til omkringliggende leiligheter så vi ber alle om å ta hensyn og ikke bruke disse rørene slik.

Kampen nærmiljøstasjon

Avfall som ikke skal kastes i våre søppelbeholdere, kan leveres til Kampen nærmiljøstasjon i Sons gate 2.

Kampen nærmiljøstasjon er et tilbud til befolkningen i nærmiljøet. Anlegget er et gangbasert tilbud for levering av mindre mengder avfall fra husholdningene, maksimalt 0,5m3 (1/2 kubikk) per levering.

Nærmiljøstasjonen tar imot:
• Farlig avfall
• Tekstiler til ombruk
• Plastemballasje
• Hardplast
• Papp, papir og kartong
• Glass- og metallemballasje
• Metall
• Lyspærer og lysstoffrør
• Trevirke
• Keramikk og porselen
• Brennbart etter sortering
• EE-avfall (fra størrelsen til en tv, og mindre enheter).
• Ombruksartikler til vår ombrukshylle (eksempler er bøker, kopper og kar, fiskestenger, alt av mindre størrelse. Det vil si mindre enn en stol, og som kan brukes om igjen. EE-avfall/produkter og farlig avfall går ikke til gjenbruk).

Mer informasjon: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/kampen_narmiljostasjon/