Rens av avløp og ventilasjon

Førstkommende mandag begynner arbeidet med å rense avløp og ventilasjon i leilighetene i Normannsgata 4 borettslag. Personell som skal utføre arbeidet må få tilgang til hver enkelt leilighet enten ved at man holder seg hjemme den dagen som er satt opp eller overleverer nøkkel til leiligheten i postkassen til styret (i inngangspartiet). Nøkkel må legges i en liten pose/konvolutt med navn og leilighetsnummer.

Se vedlegg for mer informasjon om arbeidet.

Ta kontakt med styret om du har noen spørsmål. styret@normannsgata4.no