Rens av ventilasjons- og avløpsrør

Borettslaget har bestilt rens av alle rør for ventilasjon og avløp. Entreprenøren som utfører trenger derfor adgang til leilighetene i perioden 1-3. februar 2021, se vedlegg for informasjon og detaljer.

Vi håper alle kan bidra med å klargjøre som beskrevet, og eventuelt gjøre avtale med en nabo om nøkler dersom man ikke har anledning til å være hjemme selv den aktuelle dagen.

Vedlegg: Skriv om ventilasjons- og avløpsrens.