Nabovarsel. Arbeidet med balkongene begynner mandag 18.03.2019

Førstkommende mandag, 18.03.2019 begynner arbeidet med å føre opp balkonger i borettslaget. I første omgang vil det være en del arbeid med å planlegge og kartlegge hvordan entreprenøren skal bore inn i etasjeskillene for å unngå å treffe varmeover og rør samt at de skal sette opp utstyr så det er noe usikkerhet på nøyaktig når boringen begynner, men regn med at det kan allerede starte på mandag. Normal tid for boring vil være hverdager mellom 07.30 og 19.00.

Dette arbeidet vil medføre en del støy ettersom de har et bor på 28 mm som skal bores inn 40 cm i etasjeskillene utenfor balkongdørene. De trenger i utgangspunktet ikke å komme inn i leilighetene for å utføre arbeidet, men vil ha behov for å gå inn i enkelte leiligheter for å planlegge arbeidet. Det er i så fall for å finne ut av hvor rørene til varmeovnene går ned i gulvet slik at de ikke treffes under boringen. Siden alle leilighetene er like oppover i etasjene er det behov for innsyn i alle leilighetene på rekke fordelt på hver etasje. Men om vi ringer på hos deg så setter vi pris på å få mulighet til å komme inn for å se hvor rørene går.
De skal jobbe med å sette opp balkongene ganske lenge og arbeidet fordeles periodevis på de ulike seksjonene hvor de begynner med fasaden mot Brinken først i uke 12 -15 så uke 17 – 19. Åkebergveien og hjørneleilighetene får oppsett i uke 21 – 27 og fasaden mot Normannsgata i uke 31 – 34. Dette er en foreløpig plan så det tas forbehold om endringer, men vi gir beskjed om det skulle være behov for justering.
Entreprenøren bruker lift til å utføre arbeidet så bygget vil derfor ikke bli dekket med stillas mens arbeidet pågår. Dette er en mye tryggere og mindre skjemmende måte å gjøre det på noe vi vurderte i valget av entreprenør.
Etter vedtaket på generalforsamlingen i 2018 har det blitt bestemt at alle som kan få balkonger vil få balkonger. Det er dermed ikke mulig å velge seg bort fra denne ordningen siden det er et krav fra Plan og Bygningsetaten at det skal være symmetrisk. Leilighetene som har fått godkjenning til å føre opp balkonger av Plan og Bygningsetaten er:
– 1-4 etg mot Åkebergveien inkludert hjørneleilighetene i Åkebergveien/Brinken
– 2-4 etg mot Brinken
– 3 og 4 etg mot Normannsgata
Balkongene festes til bygget på undersiden og vil ikke ha noen form for stolper eller støtter utover dette. Derfor er de ganske så enkle i deres utforming på 160×120 cm med glassvegger og ramme i aluminium med tregulv på innsiden. Undersiden av balkongene er malt med en gråfarge som vil stå i stil med gråfargen på fasaden under dørene. De balkongdørene du har i dag vil du beholde.
Kostnaden er satt til 116.000 kr pr stk og belastes de enhetene som får utbygget balkong. I tillegg kommer søknads- og finansieringskostnader samt administrasjonsgebyr, men vi har ikke hele dette regnestykket klart enda og trenger litt mer tid til å få på plass alle kostnadene. Vi regner med at totalpris vil ligge på litt over 120.000 når alt er ferdig, men det er med forbehold.
Derimot vil det være mulig å betale for balkongene på to måter. Enten at man betaler for balkongen i sin helhet mens arbeidet pågår eller at man inngår i lånet som borettslaget har tatt opp for å finansiere prosjektet. Lånet er over 20 år med en nominell rente på 2,14 %. Det er valgfritt å velge mellom hvilket alternativ man ønsker, men man får kun mulighet til å velge en gang og det er ikke mulig å ombestemme seg etter at fristen går ut 22. mai som er dagen etter generalforsamling. Vi kommer tilbake med mer informasjon vedrørende betalingsmulighetene når vi har det klart, men du behøver ikke foreta deg noe enda og kan tenke litt over hvilket alternativ som er best for deg inntil videre.
Vi er veldig glade for at flere års arbeid med søknader og tunge prosesser går mot slutten og håper på at alle får godt utbytte av de nye balkongene. Mer informasjon kommer fortløpende og vi vil holde deg oppdatert underveis i prosessen.