Vedrørende balkonger

På generalforsamling i 2017 ble det vedtatt at vi skulle undersøke muligheten for å bygge ut balkonger i Normannsgata 4 borettslag. Generalforsamlingen i 2018 ga styret mandat til å gå videre med søknad og utbygging av balkonger dersom søknaden ble innvilget. Det er derfor med stor glede at vi kan gi dere en tidlig julegave og kunngjøre at søknaden vår har blitt godkjent og at vi kan sette i gang med utbyggingen av balkonger!

Balkongene vil ha en dimensjon på 1,6 meter i bredde og 1,2 meter dybde. Dette er 1 meter mindre bredde enn vi hadde håpet på, men kommunen har vært svært strenge med størrelsen og vi har gjort det vi kunne for at de skulle bli større, men dette var det beste vi kunne få til.

Styret jobbet målrettet og med et sterkt ønske om at flest mulig skulle få oppført balkong, men opplevde betydelig motstand fra kommunen (Bymiljøetaten og PBE) på hvor mange vi kunne få lov til å føre opp. I selve søknadsprosessen hadde vi som utgangspunkt tegnet opp balkonger til alle leiligheter som ikke var på bakkeplan. Det vil si alle leiligheter med unntak av de som er på hver side av inngangspartiet. Allerede i høst fikk vi beskjed om at vi må redusere dette antallet til å ikke ha med balkonger som ville komme under 3 meter til bakkeplan. Dersom vi hadde hatt disse med videre i prosessen ville kommunen avslå søknaden uten å nøle.

For å minimere risiko for at hele søknaden måtte trekkes og at prosessen måtte startes på nytt hadde vi ikke annet valg enn å redusere antall balkonger til 34 hvor hele rekken med leiligheter som er i 1. etg over garasjeporten (Brinken) frem til hjørnet og 2. etg over inngangspartiet (Normannsgata) måtte tas ut siden de kom under minstekravet på 3 meter fra fortau. Vi vurderer å søke separat for disse ettersom vi ser potensiale for at det kan bli balkonger i enkelte av leilighetene, men dette må vi anslå nytten ettersom det er en kostbar prosess som kan ta flere år.

Derimot har alle øvrige leiligheter fått godkjent utbygging av balkong. Trolig vil disse ha rammer av aluminium, tregulv og rekkverk av glass, men vi skal i forhandlinger med utbygger om dette så vi skal jobbe for det alternativet som er best for oss. Vi ønsker aller mest i denne omgang å dele denne gledelige nyheten til borettslagets beboere og har derfor ikke alle detaljer på plass enda. Vi vet at dere venter i spenning på at disse skal føres opp snarest mulig, men vi regner med at byggestart vil være en gang utpå nyåret og at balkongene skal være oppført i løpet av våren, altså god tid før sommeren.

Vi ber om at det ikke sendes spørsmål om når balkongene skal settes opp, forespørsel om kostnad, mål eller lignende ettersom vi på nåværende tidspunkt ikke har mer informasjon rundt balkongene enn det som er gitt ovenfor. Styret fokuserer på å behandle prosjektet mest mulig effektivt og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vet mer, men anbefaler at du følger oss på Facebook https://www.facebook.com/Normannsgata4 eller http://www.normannsgata4.no for oppdateringer.

Med vennlig hilsen
Styret i Normannsgata 4 borettslag