Innsamling av farlig/elektrisk avfall

Fra mandag 17.09 til og med søndag 23.09.2018 vil vi ha innsamlingsbeholdere for farlig avfall og elektrisk avfall på søppelrommet. Disse kan benyttes av alle beboere, og vi vil oppfordre til å bruke denne anledningen til å bli kvitt denne typen avfall.

Her er renovasjonsetatens retningslinjer for bruk av disse beholderne:

 • Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av
  emballasjen.
 • Vi har ikke lov til å ta imot eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks
  sprøytespisser) eller radioaktivt materiale.
 • Vi kan ikke ta imot lysstoffrør i denne innsamlingsordningen men vi henviser til
  matbutikker, minigjenbruksstasjoner eller gjenbruksstasjoner.
 • Vi kan ikke ta imot brannslukkere eller gassbeholdere over 500 gram i denne
  innsamlingsordningen men vi henviser til våre gjenbruksstasjoner.

Følgende avfall skal samles i hver sin gjennomsiktig plastpose:

 • Sparkel, lim og akryl etc. på tube
 • Spraybokser med unntak av fugeskum spraybokser.
 • Fugeskumspraybokser

Følgende avfall skal samles i hver sin bøtte:

 • Småbatterier
 • Alle typer lyspærer

Vi minner samtidig om at denne typen avfall ikke skal kastes i de vanlige avfallsdunkene. For resten av året når vi ikke har innsamling på søppelrommet, se informasjon på siden “Nyttig info“.