Balkongene

På generalforsamlingene i 2017 og i 2018 ble det vedtatt at styret skal utarbeide en plan for å undersøke muligheten for utbygging av balkonger i borettslagets andeler samt et mandat ble gitt til å gå videre med dette arbeidet og søke kommunen om byggetillatelse. Vi kan nå informere om at søknaden er på vei inn til kommunen og vi er for tiden i kontakt med våre naboer og ber om deres tillatelse til at vi kan gå videre med arbeidet.Prosessen er svært tidskrevende så vi ber om forståelse for dette.

Dersom Oslo plan og bygg godkjenner søknaden vår vil arbeidet starte så raskt som mulig slik at vi får balkongene oppført i løpet av 2018. Vi vet allerede at det er dessverre noen som ikke vil få balkong, noe som i hovedsak gjelder leiligheter som ligger på eller nært bakkeplan (under 2,5 meter), men vi jobber for at flest mulig vil få gleden av et eget uteområde rett utenfor leiligheten sin.

Pr i dag vet vi ikke veldig mye håndfast om hvordan balkongene blir oppført, hvor store de blir eller hvem som får balkong, derfor ber vi dere vente med henvendelser som omhandler dette til vi får et endelig svar fra kommunen. Vi vil selvfølgelig gi en oppdatering når vi har et endelig svar fra kommunen så følg med på vår nettside og på facebook.

Eksempelbilde balkong
(NB bildet er ment som illustrasjon)

Vi ønsker våre beboere en riktig god sommer!

Mvh styret