Garasjerengjøring 4. april

Fredag 4. april skal garasjen vårrengjøres! Det vil si feiing og spyling.

Rengjøringen pågår i tidsrommet kl. 08 – 17, og da må garasjen være helt tom for biler og sykler. Vi ber dere derfor om å flytte disse i god tid. Sykler hensettes i kjellerboden, eller inne i leilighetene.

Vi gjør oppmerksom på at verken borettslaget eller rengjøringsfirmaet er ansvarlig for evt. skader som måtte oppstå dersom biler og sykler ikke er blitt flyttet.

Tusen takk for hjelpen!