Vedrørende balkonger

På generalforsamling i 2017 ble det vedtatt at vi skulle undersøke muligheten for å bygge ut balkonger i Normannsgata 4 borettslag. Generalforsamlingen i 2018 ga styret mandat til å gå videre med søknad og utbygging av balkonger dersom søknaden ble innvilget. Det er derfor med stor glede at vi kan gi dere en tidlig julegave og kunngjøre at søknaden vår har blitt godkjent og at vi kan sette i gang med utbyggingen av balkonger! Continue reading