Brann i naboblokk, praktisk info

Informasjon til beboere i Normannsgata 4 som ikke er hjemme og har sett på nyhetene at det brenner i naboblokken, det ser ut til at vår blokk ikke er utsatt for røyk i betydelig grad.

Vi oppfordrer likevel alle til å holde vinduer og dører lukket, og lukke for ventilasjon. Garasjen er blokkert av utrykningskjøretøy, så beboere på vei hjem – finn parkering et annet sted i nærheten.

Minner samtidig om viktigheten av at alle beboere gjør seg kjent med vår branninstruks (se oppslagstavla) i tilfelle noe tilsvarende skulle skje hos oss.