Navneskilt på postkasser

For et mer helhetlig og gjennomført inngangsparti ønsker borettslaget at alle benytter lik type navneskilt på postkassene.

Skiltene er i standardstørrelse 58x94mm med hvit bakgrunn. Disse kan bestilles rimelig og med kort leveringstid fra f eks skiltservice.com og heter «Standard postkasseskilt Sandbergkassen, hvit plate med svart skrift».

Vi ber alle beboere om å oppdatere dette på egen hånd.

For å sikre fremdrift vil det bli bestilt for beboers regning til de postkassene som ikke er oppdatert innen 15. september, basert på navnelisten ved ringeklokka og uten ansvar for feil. Bestill derfor helst selv i god tid for å unngå å måtte betale for noe som kanskje ikke blir riktig.

Kampen nærmiljøstasjon

Avfall som ikke skal kastes i våre søppelbeholdere, kan leveres til Kampen nærmiljøstasjon i Sons gate 2.

Kampen nærmiljøstasjon er et tilbud til befolkningen i nærmiljøet. Anlegget er et gangbasert tilbud for levering av mindre mengder avfall fra husholdningene, maksimalt 0,5m3 (1/2 kubikk) per levering.

Nærmiljøstasjonen tar imot:
• Farlig avfall
• Tekstiler til ombruk
• Plastemballasje
• Hardplast
• Papp, papir og kartong
• Glass- og metallemballasje
• Metall
• Lyspærer og lysstoffrør
• Trevirke
• Keramikk og porselen
• Brennbart etter sortering
• EE-avfall (fra størrelsen til en tv, og mindre enheter).
• Ombruksartikler til vår ombrukshylle (eksempler er bøker, kopper og kar, fiskestenger, alt av mindre størrelse. Det vil si mindre enn en stol, og som kan brukes om igjen. EE-avfall/produkter og farlig avfall går ikke til gjenbruk).

Mer informasjon: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/kampen_narmiljostasjon/


Vis større kart