Rens av avløp og ventilasjon

Førstkommende mandag begynner arbeidet med å rense avløp og ventilasjon i leilighetene i Normannsgata 4 borettslag. Personell som skal utføre arbeidet må få tilgang til hver enkelt leilighet enten ved at man holder seg hjemme den dagen som er satt opp eller overleverer nøkkel til leiligheten i postkassen til styret (i inngangspartiet). Nøkkel må legges i en liten pose/konvolutt med navn og leilighetsnummer.

Se vedlegg for mer informasjon om arbeidet.

Ta kontakt med styret om du har noen spørsmål. styret@normannsgata4.no

Radiatorer og varme

I forrige uke hadde vi en feil på radiatorene i borettslaget og den ble fikset et par timer senere. Siden har varmeanlegget fungert som det skal og vi har fulgt nøye med på varmefordelingen. Siden varmen ble borte en stund og sirkulasjonspumpen som fører vannet rundt i bygget stod stille kan det hende at det har samlet seg luft i flere radiatorer.

Styret håper derfor at du kan ta deg tid til å lufte radiatoren din så slipper du å få redusert varmeeffekt i leiligheten din. Vi anbefaler uansett at man lufter radiatorene to ganger i året for å få optimal varme.

For å lufte radiatorene trenger du en radiatornøkkel. Disse kan skaffes fra de fleste forhandlere til hus og hjem som Clas Ohlson, Jernia etc og ser slik ut: https://www.clasohlson.com/no/Radiatornøkkel/p/30-9787

Når du har en slik nøkkel så lufter du den ved å åpne ventilen på motsatt side av termostaten. Se gjerne denne videoen for veiledning https://www.youtube.com/watch?v=CsB5Ae9y6_A

NB! Varmen som avgis i radiatorene bestemmes av temperaturen ute. Jo kaldere det er jo mer varme vil du få. Dersom det er mildt kan det hende at radiatorene avgir liten eller ingen varme. Derfor er det normalt at varmen er noe ujevn.

Dersom du opplever problemer ta gjerne kontakt med styret så skal vi bistå.

Nabovarsel. Arbeidet med balkongene begynner mandag 18.03.2019

Førstkommende mandag, 18.03.2019 begynner arbeidet med å føre opp balkonger i borettslaget. I første omgang vil det være en del arbeid med å planlegge og kartlegge hvordan entreprenøren skal bore inn i etasjeskillene for å unngå å treffe varmeover og rør samt at de skal sette opp utstyr så det er noe usikkerhet på nøyaktig når boringen begynner, men regn med at det kan allerede starte på mandag. Normal tid for boring vil være hverdager mellom 07.30 og 19.00.

Continue reading

Balkongene

På generalforsamlingene i 2017 og i 2018 ble det vedtatt at styret skal utarbeide en plan for å undersøke muligheten for utbygging av balkonger i borettslagets andeler samt et mandat ble gitt til å gå videre med dette arbeidet og søke kommunen om byggetillatelse. Vi kan nå informere om at søknaden er på vei inn til kommunen og vi er for tiden i kontakt med våre naboer og ber om deres tillatelse til at vi kan gå videre med arbeidet. Continue reading