Rens av ventilasjons- og avløpsrør

Borettslaget har bestilt rens av alle rør for ventilasjon og avløp. Entreprenøren som utfører trenger derfor adgang til leilighetene i perioden 1-3. februar 2021, se vedlegg for informasjon og detaljer.

Vi håper alle kan bidra med å klargjøre som beskrevet, og eventuelt gjøre avtale med en nabo om nøkler dersom man ikke har anledning til å være hjemme selv den aktuelle dagen.

Vedlegg: Skriv om ventilasjons- og avløpsrens.

Vedrørende balkonger

På generalforsamling i 2017 ble det vedtatt at vi skulle undersøke muligheten for å bygge ut balkonger i Normannsgata 4 borettslag. Generalforsamlingen i 2018 ga styret mandat til å gå videre med søknad og utbygging av balkonger dersom søknaden ble innvilget. Det er derfor med stor glede at vi kan gi dere en tidlig julegave og kunngjøre at søknaden vår har blitt godkjent og at vi kan sette i gang med utbyggingen av balkonger! Continue reading